Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631169 obálek a 788798 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v OlomouciAutor: Seitl, Martin a Univerzita Palackého
Rok: 2014
ISBN: 9788024443102
NKP-CNB: cnb002690581
OKCZID: 115887681

Dostupné také jako: pdf  


Citace (dle ČSN ISO 690):
SEITL, Martin. Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 53 s. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4310-2.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Manuál praxí a stáží představuje novou koncepci praktické výuky Katedry psychologie FF UP v Olomouci. Praktická výuka je klíčovou součástí studia jednooborové psychologie a jako taková se posledních 20 let vyvíjela. V reakci na rozvoj oboru, měnící se požadavky na kvalitu výuky i kontakt s aplikovanou psychologií počet předmětů praxí narůstal a s?ním i počet organizací, které praxe studentů umožňovaly. Změny vyústily v novou formu organizace praxí prostřednictvím tzv. Partnerské sítě. Seskupení organizací propojených s oborem psychologie znamená nejen kvalitativně vyšší úroveň praktické výuky, ale také její obohacení o trvalé vazby mezi univerzitou, studenty a aplikovanou sféru. Účelem manuálu je poskytnout zainteresovaným stranám informace o celém systému řízení a organizace praxí.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)