Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875565 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cirkadiánní preference ve vztahu k osobnostiAutor: Vávrová, Zuzana a Univerzita Palackého
Rok: 5570
ISBN: 9788024445809
NKP-CNB: cnb002697688
OKCZID: 117369606

Dostupné také jako: pdf  


Citace (dle ČSN ISO 690):
VÁVROVÁ, Zuzana. Cirkadiánní preference ve vztahu k osobnosti. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 105 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4580-9.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Kniha se zabývá vztahem cirkadiánních preferencí a osobností jedince. Cirkadiánním rytmům, potažmo denní době, podléhá mnoho biologických funkcí. Ovlivňují naši emocionální, fyzickou a kognitivní výkonnost, působí na úroveň tělesné teploty nebo hladiny hormonů. V projevech diurnální rytmicity existují mezi lidmi velké rozdíly, těmi nejmarkantnějšími jsou cirkadiánní preference. Na jednom pólu se nacházejí ranní ptáčata, na tom druhém pak noční ptáci dávající přednost odpoledním či večerním aktivitám. Cirkadiánní preference se netýkají pouze vzorce aktivity a odpočinku, ale i mnoha dalších oblastí lidského života. Cílem autorky je především prozkoumat, jak diurnální preference souvisí s osobností člověka, konkrétně se složkou temperamentu a charakteru v pojetí C. R. Cloningera.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Flexibooks


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)