Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907967 obálek a 878235 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Využití canisterapie v psychoterapii u dětí předškolního a mladšího školního věkuAutor: Smékalová, Eleonora, Šlégrová, Lenka a Univerzita Palackého
Rok: 5570
ISBN: 9788024445861
ISBN: 9788024445885
NKP-CNB: cnb002697667
OKCZID: 117370130

Dostupné také jako: pdf  


Citace (dle ČSN ISO 690):
SMÉKALOVÁ, Eleonora. Využití canisterapie v psychoterapii u dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 1 CD-ROM (170 stran). Monografie.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Autorka s několikaletou praktickou zkušeností v oblasti canisterapie sumarizuje v knize teoretické náhledy na tuto terapeutickou metodu, těžiště však spočívá především ve vlastních poznatcích z u nás poměrně nového oboru. Autorka zde navazuje na svoji práci Využití canisterapie v psychoterapii u dětí předškolního věku (2012), kterou dále rozšiřuje o problematiku aplikace canisterapie u dětí mladšího školního věku jak teoreticky, přidáním kapitol o aspektech využití terapie v této věkové kategorii, tak prakticky - výzkumem efektu canisterapie u skupiny dětí mladšího školního věku. Výzkum je obohacen o rozhovor s pedagogy, kteří bývají přítomni na canisterapii dětí, a nově jsou uvedena také data z dotazníku zaměřeného na terapeuty realizující canisterapii u dětí zvolených věkových skupin.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Flexibooks


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)