Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2389269 obálek a 595626 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dictionary of mathematical terminology: (Czech - English / English - Czech) = Slovník matematické terminologie : (česko - anglický / anglicko - český)

Autor: Novák, Michal, Langerová, Petra a Univerzita Palackého
Rok: 7113
ISBN: 9788024447438
NKP-CNB: cnb002734079
OKCZID: 120891717

Dostupné také jako: pdf  


Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVÁK, Michal a Petra LANGEROVÁ. Dictionary of mathematical terminology: (Czech - English / English - Czech) = Slovník matematické terminologie : (česko - anglický / anglicko - český). 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 138


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.117...)