Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2523052 obálek a 726141 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Campus Novel Variations: A Comparative Study of an Anglo-American GenreRok: 2016
ISBN: 9788024448596
NKP-CNB: cnb002770561
OKCZID: 124291711

Citace (dle ČSN ISO 690):
ANTÉNE, Petr. Campus novel variations: a comparative study of an Anglo-American genre. First edition. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2015, 158 s. Monographs. ISBN 978-80-244-4859-6.


Anotace

 

Tato monografie poskytuje chronologický přehled vývoje univerzitního románu od 50. let 20. století do prvního desetiletí 21. století. Každá ze šesti kapitol porovnává dva reprezentativní texty, jeden britský a jeden americký, ze stejného desetiletí. Zatímco autoři britských univerzitních románů tvoří malou skupinu (Amis, Bradbury, Lodge), mezi americké autory daného žánru patří různorodí uznávaní prozaici (Nabokov, Malamud, DeLillo). Práce se rovněž soustřeďuje na výskyt komických a satirických prvků v tomto žánru a zdůrazňuje, že i když jeden z posledních univerzitních románů, Lidskou skvrnu Philipa Rothe, nelze popsat jako komický román, všechny analyzované texty mají satirický účinek, neboť se snaží pojmenovat a následně reformovat nejrůznější problematické aspekty akademického světa.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.176...)