Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2463010 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Literární tvorba Sofie Podlipské v literárněhistorické a kulturní reflexi

Autor: Vrajová, Jana a Univerzita Palackého
Rok: 2016
ISBN: 9788024449951
NKP-CNB: cnb002860278
OKCZID: 127720503

Dostupné také jako: pdf  


Citace (dle ČSN ISO 690):
VRAJOVÁ, Jana. Literární tvorba Sofie Podlipské v literárněhistorické a kulturní reflexi. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, 83 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4995-1.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.212.120...)