Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2702167 obálek a 826726 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?) : sborník z 15. mezinárodního setkání mladých lingvistůISBN: 9788024453934
NKP-CNB: cnb003085377
OKCZID: 128060174

Citace (dle ČSN ISO 690):
Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?): sborník z 15. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 1 CD-ROM (381 stran). Sborníky.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)