Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907413 obálek a 477308 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Překlad termínu v mezikulturních relacích : (na příkladu překladu Chrysostomovy liturgie)

Autor: Eva Maria Hrdinová
ISBN: 9788024453965
NKP-CNB: cnb003048427
OKCZID: 128035402

Citace (dle ČSN ISO 690):
HRDINOVÁ, Eva Maria. Překlad termínu v mezikulturních relacích: (na příkladu překladu Chrysostomovy liturgie). 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 211 stran. Monografie.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.207.78...)