Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614230 obálek a 779950 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zpracování informačních fondů. Sešit 1Autor: Pinkas, Otakar
Rok: 2002
ISBN: 9788024504476
NKP-CNB: cnb001240624
OCLC Number: (OCoLC)85057668
OKCZID: 110340855
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PINKAS, Otakar. Zpracování informačních fondů. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2002, 206 s. ISBN 80-245-0447-2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)