Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322201 obálek a 585146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Teorie her a konflikty zájmů

Autor: Maňas, Miroslav
Rok: 2002
ISBN: 9788024504506
NKP-CNB: cnb001239289
OCLC Number: (OCoLC)53266545
OKCZID: 110276659
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAŇAS, Miroslav. Teorie her a konflikty zájmů. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2002. 114 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.71...)