Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091908 obálek a 515045 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané kapitoly systémové metodologie

Autor: Horný, Stanislav, Palovská, Helena, Václavíková, Mária, Vysoká škola ekonomická v Praze
Rok: 2003
ISBN: 9788024505992
NKP-CNB: cnb001296069
OCLC Number: (OCoLC)56870719
OKCZID: 110556987

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORNÝ, Stanislav. Vybrané kapitoly systémové metodologie. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2003. 183 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.195...)