Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezinárodní bezpečnostní vztahyAutor: Eichler, Jan a Vysoká škola ekonomická v Praze
Rok: 2004
ISBN: 9788024507903
NKP-CNB: cnb001494366
OCLC Number: (OCoLC)85132876
OKCZID: 110489583

Citace (dle ČSN ISO 690):
EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnostní vztahy. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2004. 164 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)