Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325121 obálek a 586491 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Arts logistics

Autor: Pernica, Petr,
Rok: 2008
ISBN: 9788024514123
NKP-CNB: cnb001929365
OCLC Number: (OCoLC)428368116
OKCZID: 110246596

Citace (dle ČSN ISO 690):
PERNICA, Petr. Arts logistics. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. 425 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Publikace vysvětluje, co je logistika. V podnikové praxi se logistika stala jedním z klíčových nástrojů zvýšení konkurenceschopnosti a přežití firmy. Poskytuje metodickou orientaci a konkrétní návody k tvorbě a reengineeringu logistického systému, podporujícímu efektivní strategii a vedoucímu k pružným, spolehlivým a hospodárným procesům uvnitř organizace i v jejím propojení s vnějšími partnery. Přináší příklady a inspiraci k užití ve sféře kultury.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.122...)