Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670280 obálek a 806177 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992Autor: Jakubec, Ivan a Vysoká škola ekonomická v Praze
Rok: 2008
ISBN: 9788024514505
NKP-CNB: cnb001852145
OCLC Number: (OCoLC)320220681
OKCZID: 110249032
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. 289 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Skripta jsou určena studentům všech fakult VŠE v Praze a současně studentům dalších vysokých škol různého typu a zaměření, kde se pěstují hospodářské dějiny nebo kde je kladen důraz na hospodářský vývoj českých zemí a Československa.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)