Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2553410 obálek a 741749 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy teorie právaAutor: Mates, Pavel
Rok: 2009
ISBN: 9788024515663
NKP-CNB: cnb002006134
OCLC Number: (OCoLC)481016738
OKCZID: 110376029
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATES, Pavel. Základy teorie práva. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2009, 93 s. ISBN 978-80-245-1566-3.


Anotace

 

Ve skriptech Základy teorie práva, je podán přehled institutů, které jsou považovány za teoretická i praktický východiska pro pochopení podstaty práva, jeho fungování a tvorby. Zájemci se postupně seznání s tím, co je právo, jaké jsou jeho prameny, co jsou právní normy, jak je právo uplatňováno a mezi kým, s jeho systémem a principy tvorby. Pozornost je samozřejmě věnována právu České republiky, pominuty však nejsou přesahy do právních řádů jiných států a práva unijního a mezinárodního.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)