Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180769 obálek a 541465 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Daně v účetnictví ČR

ISBN: 9788024521602
NKP-CNB: cnb002854866
OKCZID: 127540299

Citace (dle ČSN ISO 690):
MÜLLEROVÁ, Libuše a Jana SKÁLOVÁ. Daně v účetnictví ČR: příklady a testy pro výuku předmětu 1FU350. Vydání první. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2016, 127 s. Vysokoškolská skripta. ISBN 978-80-245-2160-2.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.132...)