Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1896374 obálek a 472447 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Arts management digest

Autor: Ivana Hedvábná
ISBN: 9788024522937
NKP-CNB: cnb003071550
OKCZID: 128027281

Citace (dle ČSN ISO 690):
HEDVÁBNÁ, Ivana. Arts management digest. Vydání 2. přepracované. V Praze: Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2018. 256 stran. Vysokoškolská skripta.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (107.23.129...)