Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Destabilizace bezpečnostního prostředí na počátku 21. století a reakce mezinárodního společenství

Autor: Zbyněk Dubský
ISBN: 9788024522951
NKP-CNB: cnb003124189
OKCZID: 128154002

Citace (dle ČSN ISO 690):
DUBSKÝ, Zbyněk. Destabilizace bezpečnostního prostředí na počátku 21. století a reakce mezinárodního společenství. Vydání první. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2019. 183 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.234.223...)