Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2634505 obálek a 790422 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Evropská bezpečnost 30 let po skončení studené válkyAutor: Eichler, Jan a Vysoká škola ekonomická v Praze
Rok: 2019
ISBN: 9788024522968
NKP-CNB: cnb003174861
OKCZID: 128302394

Citace (dle ČSN ISO 690):
EICHLER, Jan. Evropská bezpečnost 30 let po skončení studené války. Vydání první. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2019. 269 stran.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Analýza hlavních bezpečnostních hrozeb, kterým čelí Evropa třicet let po skončení studené války.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)