Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2208572 obálek a 558279 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Evropská bezpečnost 30 let po skončení studené války

Autor: Jan Eichler
ISBN: 9788024522968
NKP-CNB: cnb003174861
OKCZID: 128302394

Citace (dle ČSN ISO 690):
EICHLER, Jan. Evropská bezpečnost 30 let po skončení studené války. Vydání první. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2019. 269 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.234.254...)