Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939363 obálek a 482098 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Účtování o cenných papírech

ISBN: 9788024523033
NKP-CNB: cnb003073232
OKCZID: 128025832

Citace (dle ČSN ISO 690):
SKÁLOVÁ, Jana. Účtování o cenných papírech: sbírka příkladů a testů. Vydání první. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2018. 105 stran. Vysokoškolská skripta.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.172.234...)