Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základní proměny české ekonomiky v uplynulém čtvrtstoletíAutor: Eva Zamrazilová
ISBN: 9788024524115
NKP-CNB: cnb003327123
OKCZID: 128626545

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZAMRAZILOVÁ, Eva. Základní proměny české ekonomiky v uplynulém čtvrtstoletí. Vydání první. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2021. 99 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.239.147...)