Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Informační management 1, Informační požadavky moderního podniku

Autor: Peter Sokolowsky
Rok: 2002
ISBN: 9788024605005
NKP-CNB: boa001-mzk01000633398
OKCZID: 110296608

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOKOLOWSKY, Peter. Informační management. 2. vyd. V Praze: Karolinum, 2002, 142 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0500-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.231.243...)