Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670280 obálek a 806177 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny hospodářství českých zemí: od počátku industrializace do konce habsburské monarchieAutor: Jakubec, Ivan, Jindra, Zdeněk a Univerzita Karlova
Rok: 2006
ISBN: 9788024610351
NKP-CNB: cnb001626449
OCLC Number: (OCoLC)85163536
OKCZID: 110006717
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JAKUBEC, Ivan. Dějiny hospodářství českých zemí: od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 471 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )
Moravská zemská knihovna (dostupné přes terminál )Anotace

 

Publikace přináší komplexní přehled českého hospodářství v širším rámci předlitavského hospodářství. Na teoreticky orientované dvě úvodní kapitoly a kapitoly věnované demografickému a sídelnímu vývoji navazuje část zaměřená na jednotlivé složky hospodářství – zemědělství, průmysl, dopravu, obchod a bankovnictví. V publikaci jsou zařazeny kapitoly o odborném školství, institucích a vědecké komunikaci. Knihu uzavírá kapitola o válečném hospodářství a doplňují ji četné statistické prameny, mapy a tabulky.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)