Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314655 obálek a 582837 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Techne: James Joyce, Hypertext & Technology

Rok: 2001
ISBN: 9788024613826
NKP-CNB: nkc20071718248
OCLC Number: 190752244
OKCZID: 110261970

Citace (dle ČSN ISO 690):
ARMAND, Louis. Technē: James Joyce, hypertext & technology. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2007, 234 s. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, 139. ISBN 978-80-246-1382-6.


Anotace

 

Louis Armand maps out a parallel development in Joyce's uses of language in Finnegans Wake, arguing that Joyce's writing provides a model for rethinking the relationship between technology and all forms of cultural production.


Dostupné zdroje

NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.228...)