Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197761 obálek a 553616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914

Autor: Machačová, Jana, Matějček, Jiří, Univerzita Karlova
Rok: 2010
ISBN: 9788024616797
NKP-CNB: cnb002012233
OCLC Number: (OCoLC)641494845
OKCZID: 110504371

Citace (dle ČSN ISO 690):
MACHAČOVÁ, Jana. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. Vyd. 2., V Karolinu dopl. 1. V Praze: Karolinum, 2010. 494 s.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Monografie je moderním zpracováním sociálních dějin v jejich širším pojetí. Naznačuje místo vývoje společnosti českých zemí 19. století v kontextu Evropy a sleduje souvislosti industrializace a dalších jevů pod jejím vlivem. Zabývá se vývojem populace, sociální stratifikací, velikostí a významem funkčních a profesních skupin, tvořících základ vztahové sítě horních, středních a dolních vrstev společnosti. Práce zachycuje dlouhodobé změny vzorů chování a charakterizuje probíhající procesy modernizace.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (23.21.4...)