Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314655 obálek a 582837 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Role policie a armády v Evropské unii

Rok: 2014
ISBN: 9788024623818
NKP-CNB: cnb002584188
OKCZID: 114738694

Citace (dle ČSN ISO 690):
WEISS, Tomáš. Role policie a armády v Evropské unii: analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014, 263 s. ISBN 978-80-246-2381-8.


Anotace

 

Kniha se zabývá bezpečnostní politikou Evropské unie a podrobněji také jednoho z jejích členských států, České republiky. Hledá odpověď na otázku, jestli v Evropské unii dochází ke splývání vnitřní a vnější bezpečnosti a zejména ke stírání rozdílů mezi dvěma nejdůležitějšími bezpečnostními institucemi – policií a armádou.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.228...)