Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2315078 obálek a 582993 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Spolupráce napříč tradicemi

Rok: 2016
ISBN: 9788024632063
NKP-CNB: cnb002796386
OKCZID: 127514346

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOLMAŠ, Michal. Spolupráce napříč tradicemi: multilateralismus v západním a japonském kontextu. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016, 152 s. ISBN 978-80-246-3206-3.


Anotace

 

Základní koncepty a termíny, s kterými obor mezinárodních vztahů pracuje a které aplikuje na všechny oblasti světa, jsou postaveny na pilířích západní intelektuální tradice. Autor se zaměřil na termín multilateralismu, který podrobil teoretické analýze včetně typologie pohnutek pro jeho výběr, jako vhodné formy spolupráce. Analýzou chápání termínu ve třech zemích – ve Spojených státech amerických (USA), Evropské unii (EU) a Japonsku – vycházejících z rozdílných historických a kulturních tradic identifikuje v konkrétních případových studiích (válka s terorismem, Kjótský protokol) různé interpretace konceptu multilateralismu a ty následně zpětně posuzuje ve světle teoretických přístupů.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.228...)