Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180435 obálek a 541244 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Populismus v časech krize

Rok: 3670
ISBN: 9788024634395
NKP-CNB: cnb002876443
OKCZID: 127717157

Citace (dle ČSN ISO 690):
Populismus v časech krize. Vydání první. Editor Michal KUBÁT, editor Martin MEJSTŘÍK, editor Jiří KOCIAN. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, 227 s. ISBN 978-80-246-3439-5.
Zdroj:


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.204.55...)