Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171974 obálek a 536890 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. století

ISBN: 9788024634616
OKCZID: 127717197

Citace (dle ČSN ISO 690):
VRZGULOVÁ, Monika a Hana KUBÁTOVÁ. Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, 239 s. ISBN 978-80-246-3461-6.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.206.194...)