Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1896348 obálek a 472447 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česky, prosím III.

ISBN: 9788024635125
NKP-CNB: cnb002892978
OKCZID: 127732199

Citace (dle ČSN ISO 690):
CVEJNOVÁ, Jitka. Česky, prosím III: úroveň B1. Vydání první. Ilustroval Jiří FRANTA. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, 137 s. ISBN 978-80-246-3512-5.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (107.23.129...)