Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2389269 obálek a 595626 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

O chalupách a lidech: chalupářství v českých zemích v období tzv. normalizace a transformace

Autor: Schindler-Wisten, Petra
Rok: 2017
ISBN: 9788024636139
NKP-CNB: cnb002896017
OKCZID: 127749539

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHINDLER-WISTEN, Petra. O chalupách a lidech: chalupářství v českých zemích v období tzv. normalizace a transformace. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, 210 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

S chalupařením se přímo či zprostředkovaně setkala většina české populace. Trávení volného času v objektech tzv. druhého bydlení je považováno za přirozenou součást životního stylu především městského obyvatelstva.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.117...)