Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kolektivizace venkova v Horním Polabí

Rok: 2016
ISBN: 9788024636153
NKP-CNB: cnb002887683
OKCZID: 127750537

Citace (dle ČSN ISO 690):
URBAN, Jiří. Kolektivizace venkova v Horním Polabí: od fenoménů k aktérům a jejich motivacím. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum :, Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, 348 s. ISBN 978-80-246-3615-3.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.231.243...)