Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173625 obálek a 537639 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Praha secesní

Rok: 2017
ISBN: 9788024637549
NKP-CNB: abd001-002165754
OKCZID: 127831481

Citace (dle ČSN ISO 690):
WITTLICH, Petr a Věroslav ŠKRABÁNEK. Praha secesní. Vydání 2., pozměněné. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 191 stran. Praha.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.208.126...)