Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907967 obálek a 878235 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změnyAutor: Zeman, Karel
Rok: 2017
ISBN: 9788024637969
NKP-CNB: cnb002977953
OCLC Number: (OCoLC)1031056285
OKCZID: 127875844
Vydání: Vydání první

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZEMAN, Karel. Analýza privatizace a restitucí v ČR: transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 336 stran.


Anotace

 

Publikace je komplexní národohospodářskou analýzou celého čtvrtého pilíře transformace národního hospodářství ČR (tj. liberalizace vlastnických práv) v období 1989-2015.Hlavním cílem knihy je prezentace výsledků dlouhodobého výzkumu zaměřeného na procesní, statistickou, ekonomickou a makroekonomickou analýzu privatizačního procesu, restitučních procesů, procesů likvidace a konkurzů státních podniků a transformace státního majetku do vlastnictví obcí realizovaných transformačními institucemi v ČR. Aby měl čtenář k dispozici kompletní náhled na jednotlivé segmenty transformace a jejich souvztažnosti, najde v knize charakteristiky všech čtyř transformačních pilířů (tj. liberalizaci cen, liberalizaci zahraničního obchodu, makroekonomickou stabilizaci a liberalizaci vlastnických práv).

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

eReading.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)