Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670675 obálek a 806423 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Čtvrtá revoluce: jak infosféra mění tvář lidské realityAutor: Floridi, Luciano a Pelikán, Čestmír
Rok: 5626
ISBN: 9788024638034
NKP-CNB: cnb003079479
OKCZID: 128035596

Citace (dle ČSN ISO 690):
FLORIDI, Luciano. Čtvrtá revoluce: jak infosféra mění tvář lidské reality. Překlad Čestmír PELIKÁN. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 273 stran. Studia nových médií.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Filozofické pojednání se soustředí na informační revoluci a její vliv na člověka a společnost.Rychlý vývoj veškerých informačních technologií je doprovázený zásadními změnami ekonomického systému i společnosti. Kniha profesora filozofie, který se zabývá informační a počítačovou etikou, se cíleně zaměřuje na zásadní změny, ke kterým dochází ve společnosti v důsledku probíhající nové kulturní revoluce. Autor se snaží identifikovat a vysvětlit některé hlubinné technologické síly, které ovlivňují naše životy, přesvědčení a vše, co nás ve spojitosti s rozvojem moderních technologií obklopuje.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)