Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2264656 obálek a 570600 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže

ISBN: 9788024638614
OKCZID: 127862306

Citace (dle ČSN ISO 690):
HELLER, Jan a Pavel VODIČKA. Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. 2. vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 115 stran. Učební texty Univerzity Karlovy.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.208.73...)