Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260968 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Snímání rámu : fotožurnalismus, občan, dokument

Autor: Fred Ritchin, Eva Klimentová
Rok: 2019
ISBN: 9788024639895
NKP-CNB: cnb003135335
OKCZID: 128226121

Citace (dle ČSN ISO 690):
RITCHIN, Fred. Snímání rámu: fotožurnalismus, občan, dokument. Překlad Eva KLIMENTOVÁ. První vydání. Praha: Karolinum, 2019. 191 stran, xvi stran obrazových příloh. Vizuální kultura.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.221.159...)