Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2416200 obálek a 661715 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fašismus : úvod do komparativních studií fašismu

Autor: Roger Griffin, Ladislav Šenkyřík
ISBN: 9788024640297
NKP-CNB: cnb003308502
OKCZID: 128546007

Citace (dle ČSN ISO 690):
GRIFFIN, Roger. Fašismus: úvod do komparativních studií fašismu. Překlad Ladislav ŠENKYŘÍK. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 194 stran. Politeia.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.206.76...)