Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647813 obálek a 797865 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ohlížím se zpětISBN: 9788024640327
OKCZID: 128896693

Citace (dle ČSN ISO 690):
JIRÁSEK, Arnold, KUČERA, Martin, ed. a VACEK, Jiří, ed. Ohlížím se zpět. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 459 stran, 14 nečíslovaných stran obrazových příloh.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)