Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939785 obálek a 482272 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Překlad do nemateřského jazyka : fakta, otázky, perspektivy

Autor: Tomáš Duběda, David Mraček, Vanda Obdržálková
ISBN: 9788024642475
NKP-CNB: cnb003062069
OCLC Number: (OCoLC)1089698615
OKCZID: 128032018

Citace (dle ČSN ISO 690):
Can't connect to 172.30.144.14:8080 Connection refused at /usr/local/share/perl/5.10.1/LWP/Protocol/http.pm line 47.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Profesně tolerovaná a hojně uplatňovaná praxe překládání do nemateřského jazyka (tzv. nerodilý překlad) patří mezi málo popsané fenomény. Kolektivní monografie proto nejprve mapuje názory translatologů a aktérů překladatelského trhu na nerodilé překládání, jeho možnosti a omezení. Jádro knihy pak představuje empirický výzkum zahrnující čtyřicet českých překladatelů z/do angličtiny a francouzštiny, jehož cílem je charakterizovat celkovou kvalitu překladů, typologii chyb a konkrétní strategie a postupy s ohledem na směr překladu, cizí jazyk, pokročilost překladatele a druh textu.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněPřidat čtenářskou recenzi

Od: (18.209.104...)
 
 
 

Seznam literatury