Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2611824 obálek a 777537 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích : mediální instituce pohledem genderových mediálních studiíAutor: Lenka Vochocová
ISBN: 9788024642840
OKCZID: 128225671

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOCHOCOVÁ, Lenka. Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích: mediální instituce pohledem genderových mediálních studií. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 131 stran.


Anotace

 

Publikace je v českém prostředí prvním uceleným pohledem na řadu faktorů, které ovlivňují situaci novinářů a novinářek a spolupodílejí se tak i na genderové diskriminaci v profesi.Na základě podrobné rešerše a kritické reflexe zahraniční i domácí literatury zpochybňuje zažitou představu, že zvýšení počtu žen v novinářské profesi a zlepšení jejich postavení v redakcích (například z hlediska zastávání vyšších hierarchických pozic) samo o sobě přispěje k proměně reprezentací žen (a mužů) v mediálních obsazích nebo promění charakter profese samotné, a to především ve prospěch žen.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)