Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2416200 obálek a 661715 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Teritorium a násilný nestátní aktér : ovládnutím území k efektivnímu naplnění cílů radikálního islámu?

Autor: Zdeněk Ludvík
ISBN: 9788024645513
OKCZID: 128505183

Citace (dle ČSN ISO 690):
LUDVÍK, Zdeněk. Teritorium a násilný nestátní aktér: ovládnutím území k efektivnímu naplnění cílů radikálního islámu?. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 418 stran, xxxvi stran obrazových příloh.


Anotace

 

Monografie si klade za úkol precizovat teoretický koncept v podobě testovatelné hypotézy o vztahu mezi politickou kontrolou teritoria násilným nestátním aktérem a efektivitou realizace jeho politického cíle (politik). Teoretické východisko výzkumu operuje s tvrzením, že existuje skrze schopnost vládnout zprostředkovaný (nelineární) příčinný vztah mezi efektivitou realizace cílů a teritoriální penetrací. Ve výzkumu jsou představeny čtyři případové studie a výzkum je veden z pozice kvalitativně-vysvětlující epistemologie. Výstupním analytickým zjištěním je částečné potvrzení hypotézy, že mezi teritoriální penetrací a efektivitou cílů neexistuje přímo úměrný vztah a že teritoriální penetrace a teritoriální vládnutí jsou nutnými podmínkami efektivity cílů.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (18.206.76...)