Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právo v kontextu umění, filmu a literatury

Autor: Petr Agha, Michal Urban, Jan Kosek, Jana Ondřejková
ISBN: 9788024645520
OKCZID: 128426569

Citace (dle ČSN ISO 690):
AGHA, Petr. Právo v kontextu umění, filmu a literatury. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 105 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.150...)