Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2461040 obálek a 691480 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aplikovaná ekologie

Autor: Jan Frouz, Jaroslava Frouzová
ISBN: 9788024645773
NKP-CNB: cnb003348090
OKCZID: 128648493

Citace (dle ČSN ISO 690):
FROUZ, Jan. Aplikovaná ekologie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 431 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Et - environmentální texty, 3.


Anotace

 

Kniha sleduje vliv lidských aktivit souvisejících se zemědělstvím, lesnictvím, rybářstvím a lovem volně žijících živočichů na jednotlivé ekosystémy.Vychází z obecných ekologických principů a ukazuje, jak jsou aplikovány na výše zmíněné obory lidské činnosti, s ohledem na základní mechanismy jejich působení, ale i přírodní a společenské hybatele a globální aspekt jejich dopadů. Text kapitol je formulován i z historického a geografického hlediska a doplněn bohatým obrazovým doprovodem. Tato výjimečná publikace je určena jak široké odborné veřejnosti, tak studentům biologických a zemědělských oborů se zájmem o environmentální tematiku.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (52.90.49...)