Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2241735 obálek a 563339 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Už je zítra? : aneb jak pandemie mění Evropu

Autor: Ivan Krastev, Ladislav Nagy
ISBN: 9788024646473
OKCZID: 128374804

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRASTEV, Ivan. Už je zítra?, aneb, Jak pandemie mění Evropu. Překlad Ladislav NAGY. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 56 stran. Politeia.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.156...)