Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914039 obálek a 881551 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pohledem druhých : Praha jako inspirace a vzor pro emancipační zápas malých národůAutor: Antonie Doležalová, Miroslav Hroch
ISBN: 9788024648217
ISBN: 9788024649764
OKCZID: 128680209

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOLEŽALOVÁ, Antonie, ed. a HROCH, Miroslav, ed. Pohledem druhých: Praha jako inspirace a vzor pro emancipační zápas malých národů. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 254 stran.


Anotace

 

České národní hnutí bylo již ve své době inspirací a povzbuzením pro obdobné tendence v jiných částech Evropy.Předkládaná kniha podává první souhrnný pohled na významný přínos českého národa pro emancipační procesy Slováků, Maďarů, karpatských Rusínů i Ukrajinců, Lotyšů a Litevců, Kašubů, Lužických Srbů, Finů a Dánů. Na základě archivních pramenů i dobového tisku v něm čeští i zahraniční badatelé ukazují, že Čechy byly symbolem úspěšného národního vzepětí a centrem výměny zkušeností a informací.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

eReading.cz
Československá bibliografická databáze
Palmknihy.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)