Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2615024 obálek a 781067 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Environmentální výzkum a hrozby 21. stoletíAutor: Tomáš Cajthaml, Jan Frouz, Bedřich Moldan
ISBN: 9788024649542
NKP-CNB: cnb003420863
OKCZID: 128811354

Citace (dle ČSN ISO 690):
CAJTHAML, Tomáš, ed., FROUZ, Jan, ed. a MOLDAN, Bedřich, ed. Environmentální výzkum a hrozby 21. století. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. 251 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. Environmentální texty, 5.


Anotace

 

Kniha předkládá přehled problémů z oblastí výzkumu životního prostředí s ohledem na jejich aktuálnost a potenciální rizika, která do budoucna mohou daná témata skýtat.Zahrnuje kapitoly z oblasti dopadů a aspektů globálních změn, problémy týkající se nových typů znečištění životního prostředí a jejich expozice a rovněž témata týkající se změn v chování populace ve vztahu k přírodě a komunikace environmentálních otázek ve vztahu k veřejnosti. Publikace se dotýká rovněž problematiky očkování a věnuje se i legislativní stránce ochrany životního prostředí.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)