Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2611824 obálek a 777537 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Estetické čtení VladařeAutor: Jan Bíba
ISBN: 9788024649627
NKP-CNB: cnb003424484
OKCZID: 128828411

Citace (dle ČSN ISO 690):
BÍBA, Jan. Estetické čtení Vladaře. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 382 stran. Dějiny politické filozofie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury