Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2701892 obálek a 826524 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Půda a její hodnota : teorie a praxeAutor: Eliška Vejchodská
ISBN: 9788024649993
OKCZID: 128807948

Citace (dle ČSN ISO 690):
VEJCHODSKÁ, Eliška. Půda a její hodnota: teorie a praxe. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 199 stran.


Anotace

 

Kniha navazuje na poznání ekonomie měst a environmentální ekonomie s přesahy do oboru urbanismu, územního plánování a práva.Přináší syntézu těchto myšlenkových proudů z hlediska analýzy využití půdy a vlastnických práv k půdě. V daném oboru poskytuje ucelený obraz teorie alokačních a distribučních otázek a možných nástrojů veřejné politiky, které se tato témata snaží řešit.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury