Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2633367 obálek a 789872 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Latinská terminologie pro zubní lékařstvíISBN: 9788024650388
OKCZID: 128828363

Citace (dle ČSN ISO 690):
PLAŠILOVÁ, Jiřina. Latinská terminologie pro zubní lékařství. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2022. 249 stran. Učební texty Univerzity Karlovy.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury